powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Stale dbamy o rozwój edukacji w naszym powiecie. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem doskonale wpisuje się w przyjęty przez Powiat profil działań.

Zależy nam, aby na każdym etapie proces kształcenia przebiegał w sposób harmonijny i był dostosowany do młodych ludzi o różnych potrzebach. Dzisiejsza konferencja naukowa ,,Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów” to przede wszystkim merytoryczne spotkanie ludzi odpowiedzialnych za kształcenie młodego pokolenia, zarówno na poziomie powiatowym, jak i ogólnopolskim.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prof. Janusz Kirenko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie czy prof. dr hab. Grzegorz Szumski, Uniwersytet Warszawski. W spotkaniu wziął udział także doradca ministra edukacji i nauki Tomasz Pitucha.

Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń posłuży wypracowaniu długofalowych rozwiązań służącym wspólnemu dobru.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Minister Edukacji i Nauki, prof. dr hab. ks. Mirosław Kalinowski – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty;

Komitet naukowy konferencji: ks. prof. Marian Nowak – profesor zwyczajny, KUL, prof. Janusz Kirenko – profesor zwyczajny, UMCS, dr hab. Piotr Magier – Dyrektor Instytutu Pedagogiki, KUL, ks. dr hab. Andrzej Łuczyński – Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, KUL

Komitet organizacyjny wydarzenia: Krzysztof Niewiadomski – Starosta Łęczyński, Dariusz Szafranek – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, dr Malwina Socha – Lider SCWEW w Podgłębokiem, Zbigniew Drzewiecki – Lider SCWEW w Podgłębokiem, ks. dr hab. Andrzej Łuczyński – prof. KUL, Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, KUL.