powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie „Stół Przystrojony tradycją- Wielkanoc”.

Przedmiotem konkursu jest stroik wielkanocny o dowolnej wielkości i kształcie z zastosowaniem dowolnych technik. Do wykonania dekoracji można użyć materiałów naturalnych, jak i wykonanych samodzielnie.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu łęczyńskiego oraz uczniów i wychowanków jednostek oświatowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łęczyńskiego (szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze).

Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej,
  • uczniowie szkół średnich (szkoły zawodowe, technika, licea),
  • dorośli (osoby powyżej 18 roku życia, nie będące uczniami szkół średnich).

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z przygotowanym stroikiem (stroik musi być opatrzony metryczką z nazwą konkursu oraz imieniem i nazwiskiem jego wykonawcy) do Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna, do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00.

Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden stroik!