powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

16 marca 2022 r. w Centrum Kultury w Łęcznej odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim My English Poem pod Honorowym Patronatem Starosty Łęczyńskiego. 

Konkurs skierowany był do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych w powiecie łęczyńskim.
Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oraz Centrum Kultury w Łęcznej. Uczestnicy konkursu zaprezentowali recytację wiersza wybranego poety anglojęzycznego w języku oryginału.

Komisja konkursowa dokonała oceny recytacji uczestników i wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Natalia Ciesielska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
II miejsce – Blanka Staszewska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrówku,
III miejsce – Stefan Jaroszek ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej.

Decyzją Jury następujący uczniowie otrzymali wyróżnienia:

Weronika Ożóg, uczennica Szkoły Podstawowej w Piasecznie,
Nadia Majewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
Sebastian Czarnowski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.


Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej, Wydawnictwo Macmillan oraz Łęczyńskie Stowarzyszeniu Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. Nagrody wręczyły pani Magdalena Kuca, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, pani Teresa Baruk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oraz pani Aleksandra Murat-Bochen, Dyrektor Centrum Kultury w Łęcznej.


Gratulujemy laureatom konkursu i dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe recytacje poezji anglojęzycznej.

Organizatorzy konkursu:

Małgorzata Fryt
Małgorzata Brodzisz

Fotorelacja CK Łęczna