powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Internetowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, które eksperci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzili 4 marca 2022 r., spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad tysiąc osób.

Po jego przeprowadzeniu pracownicy ARiMR otrzymali wiele próśb o zorganizowanie kolejnego takiego przedsięwzięcia. Kontaktujący się wskazywali przede wszystkim na potrzebę wyjaśnienia zagadnień związanych z przygotowaniem biznesplanu. Dlatego wchodząc naprzeciw tym oczekiwaniom ARiMR zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne internetowe szkolenie, które zaplanowane jest na 22 marca 2022 r. w godzinach 10:00-12:00.

Łącze do szkolenia

Formuła szkolenia: w trybie zdalnym – aplikacja Microsoft Teams

GodzinaTematOsoba prowadząca
10:00 – 10.10Przywitanie uczestników oraz wprowadzenie do tematyki szkolenia.Monika Zielińska      Dyrektor DDP
10:20 – 12.00„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (6.2) – omówienie formularza biznesplanu i sposobu jego wypełniania.  Monika Zielińska
Dyrektor DDPTomasz Kułak
Z-ca Dyrektora DDPMagdalena Ormińska         Główny Specjalista DDP

Informacje ze szkolenia, które odbyło się 4 marca 2022 r – przejdź