powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W związku z zaistniałą sytuacją za naszą wschodnią granicą, a także napływem poszukujących bezpieczeństwa mieszkańców Ukrainy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje o możliwości skorzystania z następujących form pomocy:

  • wsparcie psychologiczne w języku polskim dla wszystkich osób przebywających na terenie powiatu, doświadczających kryzysu.

Kontakt od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów:

81 53 15 375 w godzinach 08:00-16:00

81 53 15 367 w godzinach 07:00-15:00.

  • wsparcie dla Obywateli Ukrainy, jak również dla osób bezpośrednio zaangażowanych w pomoc uchodźcom.

Wskazaniem do skorzystania z pomocy przez wolontariuszy są pojawiające się trudności w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniami osób, którym pomagają lub swoimi własnymi.

Pamiętaj, że czynny udział w akcjach pomocowych niesie ryzyko pojawienia się syndromu wypalenia!

Jeśli pojawi się potrzeba skorzystania z pomocy psychologicznej przez osoby porozumiewające się jedynie w języku ukraińskim, prosimy o przekazanie takiej informacji do siedziby PCPR pod numerem telefonu: 81 53 15 384.

Udzielana pomoc psychologiczna jest bezpłatna. Wizyta nie wymaga skierowania.

Wykaz organizacji i instytucji świadczących bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz prowadzących akcje informacyjne skierowane do Obywateli Ukrainy dostępny TUTAJ

Повітний Центр Сімейної Допомоги у Ленчні повідомляє про можливість користування із підтримки для Громадян України та дла осіб, які безпосередньо та активно інтересуються допомогою біженцям.

Підтримка у польській мові, псигологічна підтримка у польській мові для всіх осіб перебувающих на території повіту, які досвідчують кризу.

Контакт від понеділку до п’ятниці під номерами телефонів:

81 53 15 375 в годинах 08:00-16:00

81 53 15 367  в годинах 07:00-15:00

Якщо виникне запотрібування скористатися з псигологічної допомоги людям, які розмовляють тільки українською мовою, просимо переказати такою інформацію в б’юро ПЦСД під номер телефону: 81 53 15 384

Псигологічна допомога, яку оферужємо є безплатна та не вимагає скерування.

Список оргагнізацій та установ, які свідчуть безпатну псигологічну й юридичну допомогу і які ведуть інформаційні акції дедикувані Громадянам України TUTAJ