powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Solidarność – to słowo odmieniane w ostatnich dniach przez wszystkie przypadki. W geście wsparcia, zrozumienia, chęci niesienia pomocy – staramy się zdać ten egzamin jak najlepiej. Dziękujemy wszystkim, których serce i zaangażowanie stanowią ogniwa łańcucha pomocy, którą niesiemy na wielu poziomach zapotrzebowania.

Wojna na Ukrainie trwa, a uciekających przed nią osób jest coraz więcej. Działania pomocowe wymagają koordynacji oraz współpracy ludzi i jednostek samorządowych. Działamy na wielu płaszczyznach, zapewniając miejsca noclegowe, pomoc prawną, psychologiczną i medyczną. Uchodźcy znaleźli miejsca zakwaterowania na terenie powiatu w ramach pomocy systemowej. Zbierane przez nas dary trafiają do osób rozlokowanych na naszym terenie i są na bieżąco rozdysponowane wg potrzeb.

Pomoc ruszyła również na granicę, gdzie razem z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dzięki SPZOZ w Łęcznej i PZAZ w Łęcznej – przekazaliśmy m.in. wózki inwalidzkie i środki medyczne.

Pomoc stale jest potrzebna, dlatego będziemy działać niosąc wsparcie instytucjonalne, które pozwoli w bezpieczny sposób zapanować nad sytuacją. Jednocześnie będziemy odpowiadać na bieżące, dynamicznie zmieniające się potrzeby. Wielkie podziękowania kierujemy do wszystkich, których ogromne serca, życzliwość, praca, uśmiech i dobroć pozwalają na działanie w imię wspólnego dobra. Razem stworzymy tymczasowy dom dla tych, których wojna go pozbawiła.