powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiat Łęczyński aktywnie uczestniczy w procesie zakwaterowania w ramach pomocy systemowej.

Zasady działania pomocy systemowej:

  • Całokształtem działań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy w imieniu Rządu RP (w tym zapewnienie noclegu i podstawowych potrzeb bytowych) na terenie Województwa Lubelskiego kieruje Wojewoda Lubelski.
  • Obywatelom Ukrainy zarejestrowanym w punktach recepcyjnych na granicy lub w wirtualnych punktach recepcyjnych do których dane przesyłane są za pośrednictwem Starostw, Państwo Polskie zapewnia pomoc instytucjonalną.
  • Osoby zarejestrowane mają zapewnione tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymują ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.
  • Powiat Łęczyński zapewnia schronienie wyłącznie osobom zarejestrowanym w systemie. Pomoc udzielana jest w oparciu o posiadaną przez nas bazę punktów zakwaterowania, ale w razie potrzeby będziemy uruchamiać kolejne punkty.
  • Koordynatorem powiatowym w zakresie zakwaterowania uchodźców jest Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łęcznej – tel. 81 531 52 74, e-mail: pczk@powiatleczynski.pl