powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym Federacji Rosyjskiej z Ukrainą konieczne jest wsparcie obywateli Ukrainy napływających do naszego kraju i szukających w Polsce schronienia.

Niezbędnym krokiem jest zapewnienie im wsparcia w integracji społecznej oraz adaptacji na polskim rynku pracy – dla tych, którzy zamierzają podjąć pracę i będą zgłaszać się do tut. Urzędu.

Zwracamy się z prośbą, zarówno do pracodawców jak i właścicieli gospodarstw rolnych, o przekazywanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej wszelkich informacji o możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę sezonową. Pracownicy Urzędu Pracy będą kontaktować chętnych obywateli Ukrainy z potencjalnym pracodawcą by jak najszybciej złożony był wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenie. Informacje dotyczące procedur legalizacji zatrudnienia w ramach w/w form dostępne są na stronie https://leczna.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Przypominamy również, że pracodawcy posiadający różnorodne potrzeby kadrowe, zainteresowani zatrudnieniem obywateli Polski lub Ukrainy mogą zgłaszać do PUP w Łęcznej oferty pracy osobiście, elektronicznie  poprzez portal praca.gov.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lule@praca.gov.pl
Druk zgłoszenia oferty pracy można znaleźć na stronie Urzędu. Zgłoszone oferty pracy, za zgodą pracodawcy, będą przetłumaczone na język ukraiński i zamieszczone na ogólnopolskiej stronie Centralnej Bazy Ofert Pracy https://psz.praca.gov.pl/ , co umożliwi  szybkie zapoznanie się z  ich treścią przez osoby zainteresowane.

Wsparcie informacyjne w zakresie kwestii wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski, a  także kwestii warunków życia i pracy w Polsce, oferuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.gov.pl/web/mswia oraz Urząd ds. Cudzoziemców www.gov.pl/udsc z wykorzystaniem zasobów stron internetowych np.: www.psz.praca.gov.pl czy www.eures.praca.gov.pl,  które dostępne są w wersji ukraińskiej.

Informacji na temat rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydania zezwolenia na pracę sezonową w rolnictwie lub usługi pośrednictwa pracy udzielają pracownicy Urzędu pod nr. telefonów: (81) 531 54 08; (81) 531 54 09; (81) 531 54 10.