powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 48 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) – na terenie województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego – obowiązujące od dnia 28 lutego 2022 roku od godz. 23.59, do dnia 15 marca 2022 roku do godz. 23.59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2. w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/stopien-alarmowy-bravo-crp .