powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Na portalu gospodarczym Województwa Lubelskiego zamieszczone zostało zaproszenie dla przedsiębiorców z branży kosmetycznej prowadzących działalność gospodarczą w województwie lubelskim do wzięcia udziału w  misji gospodarczej do Francji w dniach 3-7 kwietnia 2022 r. 

Szczegółowe informacje wraz z wymaganymi załącznikami znajdą Państwo pod linkiem: http://www.invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/nabor-przedsiebiorstw-na-misje-gospodarcza-do-francji-branza-kosmetyczna

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku).

Do udziału w Wyjeździe zakwalifikowani mogą być wyłącznie przedsiębiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej i handlowej na rynku docelowym, oraz nie brali udziału w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze oraz wyjazdach związanych z promowaniem województwa lubelskiego organizowanych przez Województwo Lubelskie w  ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II.

W ramach udziału w Misji gospodarczej do Francji przewidziane są:

  • spotkania z firmami przemysłu kosmetycznego
  • udział (jako odwiedzający)w targach In-cosmetics Global w Paryżu

Celem uczestnictwa w Wyjeździe jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi, a także:

  • promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
  • udział w rozmowach B2B z partnerami zagranicznymi 
  • zaprezentowanie potencjału przedsiębiorców

Termin nadsyłania wniosków upływa:
23 lutego 2022 r. o godz. 12:00

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą udziału w misjach gospodarczych organizowanych przez Województwo Lubelskie.

Wyjazd na misję gospodarczą realizowany jest w ramach Projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013