powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Od 07.02.2022r. do 31.12.2022r. w PCPR w Łęcznej wznawia funkcjonowanie PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH.

Działalność Punktu odpowiada na ważne potrzeby społeczne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. Celem Punktu będzie: zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, niwelowanie skali zjawiska przemocy i agresji oraz  przeciwdziałanie uzależnieniom.

Do Punktu mogą zgłaszać się: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, wyroby tytoniowe, współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członkowie rodzin oraz osoby bliskie, którzy dostrzegają problem, wykazują motywację, jak i bezradność, oczekując wsparcia i ukierunkowania. Na wsparcie dyżurujących specjalistów mogą także liczyć osoby uzależnione  od  Internetu, mediów społecznościowych, gier komputerowych i hazardu.  
 

 Dyżury specjalistów:

1)  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne:

Psycholog

Poniedziałek: 15.00-16.00  (pokój nr 12)  tel. 81 53 15 367

2) Konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin dotkniętych problemem występowania przemocy  w rodzinie:

Konsultant ds. przemocy w rodzinie

Poniedziałek: 15.00-16.00  (pokój nr 09) tel. 81 53 15 378

3) Dyżur specjalisty ds. profilaktyki  i uzależnień:

Specjalista ds. uzależnień i profilaktyki

Poniedziałek: 18.00-20.00  (pokój nr 21)  tel. 81 53 15 375

(w godz. 19.00-20.00 dyżur on line za pośrednictwem platformy Teams przez e-mail: pki@pcpr.pl)

4) Działania socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem uzależnień – prowadzenie grupy socjoterapeutycznej:

Poniedziałek: 15.00-17.00  (sala konferencyjna – niski parter)

PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE!

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych dofinansowana jest ze środków Fundacji „Solidarni Górnicy” z siedzibą w Bogdance.