powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Do 15 lutego 2022 r., (do godz. 12.00) potrwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”.

Zainteresowani mogą liczyć na uzyskanie wsparcia w postaci usług rozwojowych o łącznej wartości 18 500 zł dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych:

● szkolenia
● doradztwo
● mentoring

Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo z sektora MŚP, które posiada siedzibę na obszarze makroregion, w którego skład wchodzą województwa:

  • świętokrzyskie,
  • lubelskie,
  • małopolskie,
  • podkarpackie

Dodatkowo przedsiębiorca musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim co najmniej 12 miesięcy funkcjonuje na rynku ale znalazł się w okresowych trudnościach i doświadczył:

  • Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
  • Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.
  • Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 4, województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie.

Szczegółowe informacje TUTAJ.

Rekrutacje prowadzi

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.

ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

nr telefonu: 22 208 28 57, 503 455 332

e-mail: swo4@akademiamddp.pl lub swo3@akademiamddp.pl