powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łęczna, dnia 01.02.2022 r.

AG.0002.36.2022

Informuję, iż XXXVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 8 lutego 2022 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
4.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5.Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
6.Podjęcie uchwały:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych,
d) w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej w Łęcznej,
e) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu w ramach europejskiego Program ERASMUS PLUS „Mobilni i młodzi technicy” ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
f) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Transmisja Sesji Rady Powiatu: Link