powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Kolejne miejsca pracy w powiecie łęczyńskim

Kolejne miejsca pracy w powiecie łęczyńskim

Powiat Łęczyński po raz kolejny otrzymał środki na realizację usługi asystenta w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. w kwocie 501,219 mln zł.

Powiat Łęczyński otrzymał 1 942 335,00 zł.

Gminy z terenu powiatu łęczyńskiego nie wzięły udziału w świadczeniu usługi asystenta w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

W związku z ogromnym zainteresowaniem w poprzednich edycjach programu, zwiększyliśmy liczbę osób niepełnosprawnych do 70 osób oraz liczbę asystentów do 35 osób.

  • Planowana liczba dzieci w wieku do 16 r.ż. wynosi 10 osób.
  • Planowana liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 45, w tym 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
  • Planowana liczba osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi 15.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).