powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Na portalu gospodarczym Województwa Lubelskiego zamieszczone zostały oferty udziału w dwóch misjach gospodarczych:

Ogłoszenia o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku).

Do udziału w Wyjeździe zakwalifikowani mogą być wyłącznie przedsiębiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej i handlowej na rynku docelowym, oraz nie brali udziału w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze oraz wyjazdach związanych z promowaniem województwa lubelskiego organizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II.

Celem uczestnictwa przedsiębiorców w wyjazdach jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie im nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi, a także:

  • promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
  • udział w rozmowach B2B z zagranicznymi partnerami,
  • prezentacja potencjału przedsiębiorstw.

Termin zgłoszeń upływa 20.01.2022 r. o godzinie 12:00

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą udziału w misjach gospodarczych organizowanych przez Województwo Lubelskie.

Wyjazdy na misje gospodarcze są współfinasowane przez Województwo Lubelskie i  realizowane w ramach Projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy realizowanego przez Województwo Lubelskie.