powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W 2021 roku Powiat Łęczyński przystąpił do realizacji Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Moduł ten adresowany był do samorządów powiatowych, które w związku z sytuacją epidemiczną w kraju prowadziły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Powiat Łęczyński otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomoc finansową w celu łagodzenia skutków epidemii w wysokości 98 968,01 zł.

Przy realizacji programu uwzględniono specyficzne potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łęczyńskiego. Wsparciem objęte zostały 3 jednostki powiatowe: Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Jaszczowie, Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Łęcznej. Zakupione zostały między innymi środki ochrony takie jak płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice, odzież ochronna, artykuły pierwszej potrzeby, wyposażenie po wystąpieniu choroby np. pościel, sprzęt i  wyposażenie podnoszące poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach: maty dezynfekujące, urządzenia parowe, lampy wirusobójcze i bakteriobójcze, odkurzacze piorące, ozonatory, pralka automatyczna, paczki żywnościowe dla osób niepełnosprawnych. W celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych oraz usprawnienia ich powrotu do zdrowia zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.