powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Od czerwca br. Powiat Łęczyński świadczy usługi indywidualnego transportu door- to-door w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Są to usługi indywidualnego transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Uprawnionymi do skorzystania z powyższych usług są pełnoletnie osoby zamieszkujące na terenie powiatu łęczyńskiego, które mają problemy w samodzielnym przemieszczaniu się m.in. ze względu na ograniczoną sprawność ( w tym: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Będą to osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby z trudnościami w poruszaniu się).  

Usługi realizowane są przy pomocy specjalistycznego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zapewniamy również pomoc asystenta.

W ramach usługi Powiat Łęczyński zapewnia transport osób z potrzebą wparcia w zakresie mobilności przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-18:00. Korzystanie z usługi transportowej  w okresie trwania projektu jest bezpłatne.

Usługi transportu door-to-door kierowane są w szczególności do osób, które potencjalnie mogą wejść lub powrócić na rynek pracy. Cele przejazdu powinny być związane z rozwijaniem aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym. Istnieje także możliwość dowozu osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności do punków szczepień przeciwko COVID-19 znajdujących na terenie powiatu łęczyńskiego. W ostatnim czasie został zakupiony schodołaz gąsiennicowy, który jest mobilnym urządzeniem wspomagającym transport osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zakup tego urządzenia pozwala na jeszcze wyższy poziom świadczenia usług i pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zachęcamy mieszkańców powiatu do skorzystania z bezpłatnych usług transportu door-to-door.
Więcej informacji uzyskać można w biurze projektu, które mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy ul. Staszica 9 a także pod numerem tel. 795 003 827.