powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej można skorzystać z pakietu badań wykonywanych w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus”.

Jest on skierowany do osób urodzonych przed 1981 rokiem życia. Każdy kto ukończył 40 lat może skorzystać z badań diagnostycznych w formie pakietów, które zostały przygotowane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Jak skorzystać z programu?
• Do programu kwalifikują się pacjenci, którzy ukończą lub ukończyli 40-ty rok życia i nie korzystali ze świadczeń w ramach tego programu.
• Świadczenia w pilotażu udzielane są na podstawie e – skierowania, które pacjent otrzymuje po zalogowaniu się do IKP lub za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej ( DOM ).
• Pacjent udziela odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu oceny ryzyka, zwanej „ Ankieta 40 Plus”
• Na podstawie udzielonych odpowiedzi system generuje badania profilaktyczne, które należy wykonać.
• Pacjent wybiera świadczeniodawcę, który realizuje program pilotażowy z listy umieszczonej na IKP.
• Do wybranej placówki pacjent dostarcza materiał do badania np. kał, mocz o ile takie badanie zostało zlecone.
• Obowiązuje oddzielny pakiet badań dla kobiet, mężczyzn i wspólny.
• Jeśli pacjent wybierze szpital w Łęcznej jako miejsce realizacji programu
Profilaktyka 40+ zapraszamy do pokoju nr 4, gdzie odbywa się rejestracja, a pacjent kierowany jest do laboratorium.


Biuro programu przyjmuje pacjentów:
w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 – 11.00 w pokoju nr 4.
Tel. nr 81 752-63-32Więcej informacji na:

http://www.spzoz.powiatleczynski.pl/aktualnosci,show,934,profilaktyka-40-plus-w-lecznej.html
https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta