powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

25 października w formule online odbyła się konferencja „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem pomaga uczniom pokonywać trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym. O wdrażaniu edukacji włączającej w naszym powiecie, jej celach i założeniach, wicestarosta Michał Pelczarski i Lider SCWEW Malwina Socha rozmawiali podczas ogólnopolskiej konferencji „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Centrum w Podgłębokiem jest jednym z 16 tego rodzaju punktów w Polsce, a w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Organów Prowadzących oraz liderzy SCWEW działający przy MOS w Łomiankach, Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, a także Centrum Autyzmu w Krakowie.