powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łęczna, dnia 19.10.2021 r.

AG.0002.33.2021

Informuję, iż XXXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 21 października 2021 roku o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwały:

a) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA121-VET-00007207 ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,

b) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000018457 ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

3.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj

Link do sesji online: https://transmisjaobrad.info/live_streams/1614/xxxiii-sesja-rady-powiatu-w-lecznej