powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Od  01.10.2021r.  do 31.12.2021r.  w PCPR w Łęcznej przy ul. Staszica 9  będzie funkcjonował  PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH.

Działalność Punktu  odpowiada  na ważne potrzeby społeczne w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinach mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. Celem Punktu będzie: zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień  i przemocy w rodzinie, zaplanowanie pomocy  i udzielenie wsparcia   w przezwyciężaniu trudności życiowych, niwelowanie skali zjawiska przemocy i agresji oraz  przeciwdziałanie uzależnieniom. Do Punktu mogą zgłaszać się: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, wyroby tytoniowe, współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członkowie rodzin oraz osoby bliskie, którzy dostrzegają problem, wykazują motywację, jak i bezradność, oczekując wsparcia i ukierunkowania.

Dyżury specjalistów:

  • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób i rodzin    dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu   i substancji psychoaktywnych:

Psycholog- mgr Marta Ślusar

Poniedziałek: 15.00-16.00  (pokój nr 12) tel. 81 53 15 367

  • Konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin dotkniętych problemem występowania przemocy  w rodzinie:

Konsultant ds. przemocy w rodzinie – mgr Iwona Wiśniewska

Poniedziałek: 15.00-16.00  (pokój nr 09) tel. 81 53 15 378

  • Dyżur specjalisty ds. profilaktyki  i uzależnień dla osób i rodzin   dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu  i substancji psychoaktywnych:

Specjalista ds. uzależnień i profilaktyki – mgr Jacenty Kłoda

Poniedziałek: 18.00-19.00  (pokój nr 21) tel. 81 53 15 375

  • Działania socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem uzależnień– prowadzenie grupy socjoterapeutycznej:

Poniedziałek: 16.00-18.00  (sala konferencyjna – niski parter)

PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE!

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych  dofinansowana jest ze środków Fundacji Solidarni Górnicy.