powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łęczna, dnia 23.09.2021 r.

AG.0002.32.2021

Informuję, iż XXXII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 30 września 2021 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6. Podjęcie uchwały: 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
c) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych pn. ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi”.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do sesji online: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski