powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łęczna, dnia 4 sierpnia 2021 r.

Pani Jolanta Chwałczyk
Redaktor Prowadzący
Wspólnota Łęczyńska

Szanowna Pani Redaktor,

na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 2018, poz. 1914), wnoszę o zamieszczenie sprostowania dotyczącego artykułu pt. „Są problemy
z zakupem budynku od Orange. A od tego zależy, czy powiat dostanie 4,5 mln zł dotacji”, który ukazał się na łamach tygodnika Wspólnota Łęczyńska w dniu 3 sierpnia 2021 r.

Tytuł, jak i treść artykułu zawiera informacje, które nie mają ugruntowania w prawdzie,
a dodatkowo wprowadzają w błąd opinię publiczną. Dementuję treść artykułu o występujących problemach związanych z zakupem budynku od Orange.

Z pełną stanowczością podkreślam, że problemy z zakupem budynku od Orange nie występują, a otrzymana dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  znajduje się  na rachunku bankowym należącym do Powiatu Łęczyńskiego i w żaden sposób nie jest zagrożona utratą czy koniecznością zwrotu.  

Informuję, że przedłożono wniosek o dokonanie zmiany w treści Księgi Wieczystej przedmiotowej nieruchomości do Sądu Rejonowego w Świdniku. Wpis na przestrzeni ostatnich dni został dokonany. Przygotowywana jest ostateczna treść aktu przez notariusza. Trwające czynności proceduralne są obiektywną przesłanką wstrzymującą zawarcie umowy.  

Powyższe czynności nie uprawniają do wyciągania wniosku o utracie przyznanej dotacji celowej. Wnioskowanie Pana redaktora Kuliga w zakresie utraty dotacji w wysokości 4,5 mln zł przez powiat Łęczyński w kontekście przywołanego artykułu jest  błędne i świadczy o braku wiedzy oraz rzetelności podczas gromadzenia materiału prasowego. Nadmieniam,
że istnieje możliwość zastosowania procedury, mechanizmu, który pozwoli  na ewentualne wykorzystanie dotacji z przeznaczeniem na inny cel.

W związku z powyższym informacje ww. artykule, zarówno co do rzekomych problemów
z zakupem budynku, jak i utraty dotacji w wysokości 4,5 mln zł, nie znajdują żadnego uzasadnienia czy podstaw i zachodzi konieczność ich sprostowania, o co wnoszę. 

Z poważaniem
Magdalena Kuca
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Łęcznej