powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W sobotę 17 lipca 2021 roku 16 uczniów Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej pojechało na tygodniowy wyjazd do malowniczej miejscowości, z której rozpościera się jeden z najwspanialszych widoków na Tatry – do Gliczarowa Górnego niedaleko Zakopanego.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Social Media and Social Life” numer projektu 2020-2-PL01-KA105-083018 dofinansowanego z Programu Erasmus +.

Głównym celem  projektu jest promowanie wielokulturowości Europy poprzez różnego rodzaju  kanały  komunikacji  (media  społecznościowe),  a  tym  samym  przekazywanie uniwersalnych wartości, takich jak tolerancja, otwartość i szacunek do innych, które stoją za wspólnotą  europejską.  Projekt  wpisuje  się  w  cele  akcji  Programu  Erasmus+  dla  młodzieży związanej z podnoszeniem poziomu dialogu międzykulturowego, promowaniem solidarności, włączenia  społecznego,  podnoszeniem  poziomu  kompetencji  kluczowych,  wspieraniem uznawania edukacji nieformalnej oraz poszerzaniem międzynarodowego wymiaru działalność organizacji  uczestniczących.  Główne  zagadnienia  projektu  skupiają  się  wokół  kultury  krajów uczestniczących – Polski i Litwy oraz promocji ich wartości kulturowych poprzez najnowsze media.

Cele projektu obejmują:

– uświadomienie uczestnikom wspólnych korzeni historycznych i kulturowych łączących Polskę i Litwę, a także różnic między naszymi krajami, które ukształtowały się przez setki lat;

– zwiększenie tolerancji uczestników, otwartości na inne kultury i zrozumienia różnic;

– przeprowadzenie happeningu promującego tematykę projektu oraz idee programu Erasmus+;

–  wzmocnienie  szacunku  uczestników  do  własnej  kultury  i  jej  specyfiki,  a także szacunku dla innych kultur;

–  promocja  programu  Erasmus+  wśród  młodzieży,  w  tym  młodzieży  o obniżonych szansach społecznych, geograficznych i ekonomicznych, a także wśród społeczności lokalnej Zakopanego.

Uczestnikami  projektu jest  grupa młodych  ludzi  z  Polski  i Litwy, w  tym  dwóch  aktywnie  uczestniczących  liderów.  To młodzi ludzie skupieni wokół obu organizacji partnerskich i zaangażowani w ich działania.  Podczas wspólnych zajęć, prowadzonych w języku angielskim,  uczestnicy wykonują różne zadania: przygotowują prezentacje i wieczory narodowe, nagrywają tik tok’i. Dodatkowo w ramach projektu umieszczane są relacje w mediach społecznościowych.

Serdeczne podziękowania dla Fundacji Krokus oraz Pani Zosi Michalskiej za opiekę, życzliwość oraz pomysłowość w organizacji zajęć.