powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Sprostowanie dotyczące artykułu „Łęczyńska władza już nawet się z tym nie kryje. Wicestarosta: Wołałbym pewnych brudów nie prać publicznie”, opublikowanego w tygodniku „Wspólnota Łęczyńska” w dniu 6 lipca 2021 r.

Łęczna, dnia 8 lipca 2021 r.

Pani Jolanta Chwałczyk
Redaktor Prowadzący
Wspólnota Łęczyńska

Szanowna Pani Redaktor,

na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 2018, poz. 1914), wnoszę o zamieszczenie sprostowania dotyczącego artykułu pt. „Łęczyńska władza już nawet się z tym nie kryje. Wicestarosta: Wołałbym pewnych brudów nie prać publicznie”, który ukazał się w tygodniku Wspólnota Łęczyńska w dniu 6 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1) Prawa prasowego, prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawienia omawianych zjawisk, natomiast dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu
i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.

Tytuł, jak i treść artykułu, zawiera sugestywną informację, która wprowadza w błąd opinię publiczną. Dementuję, iż zamiarem władz Powiatu Łęczyńskiego jest ukrywanie okoliczności sprawy w zakresie rzekomych nieprawidłowości w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.  Kierując się obiektywizmem, w celu rzetelnego i merytorycznego rozpoznania sprawy, została powołana niezależna komisja, której prace mają na celu wyjaśnienie wskazanych w zawiadomieniu okoliczności.

Przekłamaniem jest stwierdzenie „Łęczyńska władza już nawet się z tym nie kryje (…)”. Informuję, że Władze Powiatu Łęczyńskiego w swoich działaniach przestrzegają zasady praworządności, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Podkreślam, iż ogólny charakter wypowiedzi Wicestarosty Michała Pelczarskiego
w zakresie nieprzekazywania mediom informacji, zawartych w zawiadomieniu o rzekomych nieprawidłowościach, nie uprawnia do wyciągania wniosku, że Radni zmuszani są do milczenia. Wypowiedź w całości miała na celu ochronę dobór osobistych, dobrego imienia stron, zawartych z zawiadomieniu danych osobowych oraz powściągliwość w ocenie sytuacji przed zakończeniem prac, powołanego w celu wyjaśnienia, zespołu.

Pragnę zaznaczyć, że Wicestarosta jest otwarty na współpracę z mediami. Apeluję o obiektywizm przy sporządzaniu materiału prasowego – to pozwoli na rzetelne podejście do opisywanych na łamach Wspólnoty Łęczyńskiej zagadnień i interesujących tematów.   


Z poważaniem
Magdalena Kuca
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Łęcznej