powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że do dnia 31 lipca 2021 roku wydłużony zostaje termin składania wniosków w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021, który finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ze wsparcia w ramach w/w programu mogą skorzystać członkowie rodzin oraz opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi.

W ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Karty zgłoszeń dostępne są na stronie  https://pcprleczna.pl w zakładce Programy – Opieka wytchnieniowa.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w siedzibie PCPR lub pod nr tel. (81) 53 15 366.