powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Sprostowanie dotyczące artykułu „Tego jeszcze nie było. Starostwo zaplombowało szkołę górniczą” opublikowanego w tygodniku „Wspólnota Łęczyńska” w dniu 25 maja 2021 r.

Łęczna, dnia 7 czerwca 2021 r.

Pani Jolanta Chwałczyk
Redaktor Prowadzący
Wspólnota Łęczyńska

Szanowna Pani Redaktor,

na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 2018, poz. 1914), wnoszę o zamieszczenie sprostowania dotyczącego informacji zawartych w artykule pt. „Tego jeszcze nie było. Starostwo zaplombowało szkołę górniczą”, który ukazał się w tygodniku Wspólnota Łęczyńska w dniu 25 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1) Prawa prasowego, prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawienia omawianych zjawisk, natomiast dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność
i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.

Informacja podana w przywołanym artykule jest całkowicie nieprawdziwa oraz nie ma żadnych podstaw merytorycznych.

Nieprawdą jest, że urzędnicy Starostwa Powiatowego w Łęcznej są odpowiedzialni za działania podjęte na terenie szkoły. Starosta nie wydał w tym zakresie polecenia. Czynności te dokonane zostały komisyjnie wyłącznie przez pracowników Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Nieprawdziwa jest również informacja, że z powodu zaplombowania szkoły nie odbyły się zajęcia
w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Informujemy, że zajęcia te odbyły się i miały formę zdalną.

Nieprawdą jest także, iż pomiędzy pracownikami Starostwa Powiatowego w Łęcznej a pracownikami ZSG w Łęcznej występuje konflikt.  Bezpośrednim przełożonym pracowników ZSG w Łęcznej jest dyrektor szkoły.

Z poważaniem
Magdalena Kuca
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Łęcznej