powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dn. 25 maja br. oraz w dn. 1 czerwca br. na łamach „Wspólnoty Łęczyńskiej” została opublikowana informacja na temat założenia plomb w budynku ZSG w Łęcznej.

  • Nieprawdą jest, że urzędnicy Starostwa Powiatowego w Łęcznej są odpowiedzialni za działania podjęte na terenie szkoły w w/w terminie.  Czynności te dokonane zostały w sposób komisyjny wyłącznie przez pracowników Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
  • Nieprawdziwe jest również sformułowanie „z tego powodu szkoła odwołała weekendowe zajęcia w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych”. Informujemy, że zajęcia odbyły się i miały formę zdalną.
  • Nieprawdą jest także, iż pomiędzy pracownikami Starostwa Powiatowego w Łęcznej a pracownikami Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej występuje konflikt. Bezpośrednim przełożonym pracowników ZSG w Łęcznej jest dyrektor szkoły.

Klasycznym przykładem braku liczenia się z obowiązkiem rzetelnego informowania opinii publicznej jest zarzut nieotrzymywania odpowiedzi na pytania zadawane w trybie informacji publicznej. Wymienione artykuły po raz kolejny zobrazowały stronniczość i nierzetelność dziennikarską pracownika w/w tygodnika.