powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Poszukujemy osób z niepełnosprawnością chętnych do pracy w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaszczowie!

W PZAZ w Jaszczowie zatrudnionych zostanie 21 osób z niepełnosprawnością.

Wymagania:
11 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym,
– 10 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze wskazaną w orzeczeniu przyczyną niepełnosprawności 01-U, 02-P I 12-C.
Osoby powinny posiadać orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważne.

Warunki pracy

Pracownicy zatrudnieni będą na umowę o pracę w wymiarze 0,55 lub 0,8 etatu. Praca będzie się odbywała w systemie dwuzmianowym, w godzinach pomiędzy 7.00 a 18.00.

Zakres  obowiązków

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie będzie pralnią i do obowiązków pracowników będzie należało m.in.: przyjmowanie i sortowanie bielizny/odzieży, ważenie odpowiednich wsadów do pralnic, obsługa pralnico- wirówek, dobór odpowiedniej technologii prania, przygotowanie środków piorących, nadzór nad stacją dozowania, mycie wózków po stronie czystej i brudnej, obsługa pralnico- wirówek, suszarek, myjni, wózków, obsługa prasowalnicy nieckowej, obsługa urządzeń do prasowania odzieży fasonowej, naprawa, wydawanie, znakowanie  odzieży/bielizny,  drobne prace konserwatorskie.

Ponadto PZAZ w Jaszczowie zapewni pracownikom:

–  rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą,

– dojazd do i z pracy,

– możliwość rozwoju zawodowego.

Kontakt:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej, piętro II, pok. 201, nr tel. 81 53 15 282.