powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Drużyna uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, kształcących się w zawodzie technik elektryk, zajęła 4 miejsce w I etapie ogólnopolskiego konkursu „Postaw na Słońce” realizowanego przez Fundację BOŚ.

Konkurs badawczy „Postaw na Słońce” realizowany przez Fundację BOŚ ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii – głównie ogniw fotowoltaicznych, ale także pomp ciepła, biomasy, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych czy mikrokogeneracji.

Uczniowie z klasy 2e Paweł Borowski, Łukasz Ciężkowki, Kamil Kuriata, Jakub Paluch, Michał Pietrzela oraz klasy 2ep Konrad Fedde, Michał Kowalski, Dawid Nadolski, Paweł Orzechowski, Karol Stanisław pierwszy etap konkursu zaliczyli z bardzo dobra lokatą. Na 34 drużyny zajęli czwarte miejsce. Za zadanie mieli przygotować trzy referaty, pierwszy na temat obecnych sposobów wytwarzania energii i ich wpływu na środowisko przyrodnicze, z uwzględnieniem społecznych i zdrowotnych skutków oraz wyczerpywania się surowców. Drugi referat dotyczył Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej, sytuacji Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego na instalacje OZE. Trzeci z referatów dotyczył fotowoltaiki.

Wsparcie merytoryczne i opiekę uczniowie mieli ze strony nauczyciela zawodu pani Sylwii Osoby.

Przed uczniami drugi etap obejmujący trzy zadania. W pierwszym pt. OZE dla domu uczniowie będą mieli za zadanie przedstawić raport energetyczny 3 domów, opracować dla nich projekt instalacji fotowoltaicznej i kalkulację kosztów z nią związanych. Będą musieli również przygotować schematyczny plan domów, z naniesionymi na dachu panelami fotowoltaicznymi. W drugim, pt. OZE dla szkoły, zawodnicy będą musieli przygotować analogiczny raport. Ostatni etap to promocja OZE.

Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do jak najszerszego upowszechnienia w Polsce idei wytwarzania własnej energii. Tym samym wszyscy razem pomożemy środowisku, poprawimy stan własnego zdrowia, zbudujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w końcu wspomożemy własne portfele. Wierzymy, że zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce, w tym przejście na mikroinstalacje OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska.

Idea upowszechniania odnawialnych źródeł energii i dbania o środowisko jest nam bliska, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej włącza się w nią poprzez kształcenie młodzieży w zawodzie technik ochrony środowiska i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.