powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

28 kwietnia odbyło się posiedzenie plenarne, na którym został parafowany tekst Umowy Społecznej dotyczącej górnictwa energetycznego w Polsce.

W posiedzeniu wzięli udział między innymi Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin oraz Artur Soboń, wiceminister Aktywów Państwowych Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Obecne były również Związki Zawodowe działające w LW „Bogdanka” S.A. oraz Prezes Spółki Artur Wasil.
Cieszy nas, że perspektywa wygaszania działalności kopalni w naszym regionie jest odległa, porozumienie zaś pozwoli na dołączenie do proponowanego Systemu Wsparcia, ze wszystkimi wynikającymi z niego zabezpieczeniami. Należy podkreślić, że umowa społeczna zostanie przekazana do Komisji Europejskiej, gdzie będzie oczekiwać na decyzję w sprawie jej wprowadzenia w życie lub odrzucenie.