powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W związku z rozpoczynającą się 17 maja rekrutacją dla ósmoklasistów przedstawiamy ofertę szkół ponadpodstawowych zarządzanych przez Powiat Łęczyński.

Pisaliśmy już o Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

Dziś piąta szkoła powiatowa – Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej to:

 • Liceum ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
  • klasa ratownictwa medycznego (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia)
  • klasa dziennikarska (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski)
  • klasa policyjna (przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski)
 • Technikum kształcące w zawodach:
  • technik architektury krajobrazu
  • technik budownictwa
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik reklamy
  • technik logistyk
  • technik rachunkowości
 • Branżowa Szkoła I stopnia:
  • monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • fryzjer

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej to także:

 • szkoła innowacji
 • nowoczesne technologie
 • innowacyjna biblioteka z multimedialnym centrum informacji
 • zagraniczne praktyki i staże
 • praktyki w renomowanych firmach
 • szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych: florystyczne, warsztaty rękodzielnicze, sportowe, turniej gier komputerowych,
 • nowoczesne, wyposażone w sprzęt multimedialny pracownie: językowe, matematyczna, geograficzna, 6 pracowni komputerowych,
 • ośrodek egzaminowania we wszystkich nauczanych przedmiotach
 • bogate zaplecze sportowe: boisko wielofunkcyjne, boisko piłkarskie z bieżnią lekkoatletyczną
 • zajęcia przygotowujące do matury oraz do egzaminów z kwalifikacji zawodowej
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
 • współpraca z uczelniami wyższymi
 • realizacja projektu w ramach programu Erasmus +
 • liczne grono stypendystów
 • biblioteka z multimedialnym centrum informacji
 • szkoła z tradycjami
 • przyjazna atmosfera

Więcej informacji o szkole TUTAJ

Film prezentujący walory liceum TUTAJ