powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ponieważ „to ludzie tworzą powiat”, stale staramy się inwestować w relacje, które pozwalają na rozwój i stwarzają naszym mieszkańcom nowe perspektywy.

Taki cel prześwieca porozumieniu, jakie zostało podpisane pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Powiatem Łęczyńskim i MOW Podgłębokie. Umowa jest efektem dotychczasowej współpracy i określa perspektywę kolejnych wspólnych przedsięwzięć w zakresie pedagogiki, resocjalizacji, profilaktyki czy wychowania. W spotkaniu finalizującym porozumienie uczestniczyli: prof. Ewa Trzaskowska Prorektor KUL, Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński oraz Dariusz Szafranek Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem , a także prof. Piotr Magier Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL oraz Wicedyrektor MOW Malwina Socha.

Cieszy nas podejmowanie nowych wyzwań i jesteśmy pewni, że zaowocują trwałą i efektywną współpracą.