powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przyjmuje zgłoszenia mieszkańców naszego powiatu do nowo utworzonego Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD.

Zadaniem Punktu jest zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) / FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych/ Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) oraz ich opiekunów poprzez:

  • wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FAS/FASD,
  • prowadzenie konsultacji i indywidualna praca z dzieckiem z zespołem FAS/FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu,
  • prowadzenie indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia,
  • specjalistyczną pomoc: medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną.

Oferta przeznaczona jest dla mieszkańców województwa lubelskiego.

Z diagnozy mogą korzystać dzieci i młodzież ucząca się (do 24 r.ż.) z rodzin biologicznych, adopcyjnych, lub dzieci będące pod opieką pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej.

Zgłoszenie do Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD nie wymaga skierowania.

Oferowana pomoc jest bezpłatna.

Więcej informacji pod numerem telefonu 81 53 15 375 lub mailowo k.libera@pcprleczna.pl

https://pcprleczna.pl/