powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

O G Ł O S Z E N I E   N R  4/ 2 0 2 1 

S T A R O S T Y   Ł Ę C Z Y Ń S K I E G O

Z   D N I A   1 2  K W I E T N I A   2 0 2 1   R O K U

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz Zarządzenia Nr 48/2021 Starosty Łęczyńskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w sposób wyłączający bądź ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów, Starosta Łęczyński informuje, że z dniem 12 kwietnia 2021 roku[i]:

wznawia się pracę Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej – stanowiska ds. rejestracji i ewidencji pojazdów, odwołując jednocześnie Ogłoszenie Nr 3/2021 Starosty Łęczyńskiego z dnia 06 kwietnia 2021 roku.

Rezerwacja terminu na zarejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdu odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem (81) 531-52-41 w godz. od 8.00 do 14.00 lub pod adresem https://bezkolejki.eu/spleczna

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w Punkcie Obsługi Mieszkańców (parter budynku), wystawione są wrzutnie na dokumenty z oznakowaniem poszczególnych wydziałów, do których petenci mogą składać dokumenty.

Ponadto obsługa petentów w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbywa się za pośrednictwem:

  • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: /Starostwo_Leczna/SkrytkaESP
  • poczty elektronicznej: poczta@powiatleczynski.pl
  • kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów dostępnych na stronie internetowej urzędu  www.powiatleczynski.pl
  • poczty tradycyjnej na adres:   

Starostwo Powiatowe w Łęcznej,

           Al. Jana Pawła II 95A

                 21–010 Łęczna


[i] Ogłoszenie podlega wywieszaniu w siedzibie urzędu oraz na stronie podmiotowej jednostki na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Minsitrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512).