powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz Zarządzenia Nr 48/2021 Starosty Łęczyńskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe
w Łęcznej w sposób wyłączający bądź ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów, Starosta Łęczyński informuje, że z dniem 06 kwietnia 2021 roku[i]:

zawiesza się do odwołania pracę Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych  Starostwa Powiatowego w Łęcznej – stanowiska ds. rejestracji i ewidencji pojazdów.
W ramach prowadzonego w wydziale dyżuru możliwy jest odbiór dowodu rejestracyjnego. 

Czynności związane ze zgłoszeniem zbycia/nabycia pojazdów odbywają się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: /Starostwo_Leczna/SkrytkaESP lub poprzez złożenie dokumentów (wypełniony wniosek wraz z kopią umowy) do wrzutni znajdującej się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w Punkcie Obsługi Mieszkańców (parter budynku). Osoby oczekujące na rejestrację pojazdów w terminie od 6 kwietnia br. do 9 kwietnia br., zostaną poinformowane telefonicznie przez pracownika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych  o zmianie daty rejestracji.


[i] Ogłoszenie podlega wywieszaniu w siedzibie urzędu oraz na stronie podmiotowej jednostki na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Minsitrów
z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512).