powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz Zarządzenia Nr 48/2021 Starosty Łęczyńskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w sposób wyłączający bądź ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów, Starosta Łęczyński informuje, że z dniem 06 kwietnia 2021 roku[i]:

wznawia się pracę Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, odwołując jednocześnie Ogłoszenie Nr 1/2021 Starosty Łęczyńskiego z dnia
25 marca 2021 roku.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w Punkcie Obsługi Mieszkańców (parter budynku), wystawione są wrzutnie na dokumenty z oznakowaniem poszczególnych wydziałów, do których petenci mogą składać dokumenty.

Ponadto obsługa petentów w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbywa się za pośrednictwem:

  • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: /Starostwo_Leczna/SkrytkaESP
  • poczty elektronicznej: poczta@powiatleczynski.pl
  • kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów dostępnych na stronie internetowej urzędu  www.powiatleczynski.pl
  • poczty tradycyjnej na adres:   

Starostwo Powiatowe w Łęcznej,

           Al. Jana Pawła II 95A

                 21–010 Łęczna


[i] Ogłoszenie podlega wywieszaniu w siedzibie urzędu oraz na stronie podmiotowej jednostki na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Minsitrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512).