powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej stawia na rozwój i łączy tradycyjne metody kształcenia z najnowszymi zdobyczami technologicznymi, tak aby nieustannie podnosić jakość edukacji.

W ostatnim czasie dzięki współpracy z Fundacją Akademia Sportu Górnik Łęczna i jej prezesem Maciejem Grzywą, w Jagiellończyku zainstalowano trzy nowe pracownie przedmiotowe: językową, matematyczną i geograficzną.

Pracownia językowa to najnowocześniejsza pracownia dydaktyczna, będąca jednocześnie pracownią interaktywną, przeznaczoną do nauki języków obcych: angielskiego oraz niemieckiego. Posiada 24 indywidualne stanowiska wyposażone w zestawy słuchawkowe do samodzielnej nauki języka obcego.

Natomiast pracownie przedmiotowe: matematyczna i geograficzna wyposażone zostały w stanowiska uczniowskie, a także specjalistyczne pomoce dydaktyczne ułatwiające nauczanie przedmiotów. Dotykowe ekrany multimedialne oraz tablice interaktywne pozwalają nauczycielom na jasne i przejrzyste prezentowanie nauczanych treści.

To nie koniec bieżących zmian. Dzięki Starostwu Powiatowemu w Łęcznej zostały rozbudowane dwie pracownie informatyczne , które doposażono w nowe, bardzo wydajne stanowiska komputerowe z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby zarówno kształcenia zawodowego, jak i ogólnokształcącego.

Warunki w salach lekcyjnych są niezwykle istotnym aspektem efektywnej pracy w szkole. Uczniowie oraz nauczyciele spędzają w nich dużo czasu. Warto dbać o to, aby czuli się w nich jak najlepiej. To przykład dobrej praktyki w działaniach edukacyjnych. Jagiellończyk stwarza uczniom jak najlepsze warunki kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, aby mogli uzyskiwać wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, zwiększać swoje szanse w procesie rekrutacji do najlepszych uczelni, a w przyszłości mieć lepsze perspektywy na rynku pracy.