powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Z okazji Dnia Sołtysa
w imieniu władz Powiatu Łęczyńskiego
wszystkim Paniom i Panom Sołtysom
składam najserdeczniejsze podziękowania
za codzienny trud pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Życzę zdrowia, radości, sukcesów
i satysfakcji z realizacji projektów
na rzecz swojego środowiska
oraz życzliwości mieszkańców Państwa sołectwa.

Starosta Łęczyński
Krzysztof Niewiadomski

W ramach podziękowania za wkład pracy Sołtysowie naszego powiatu otrzymają słodki upominek oraz list gratulacyjny od Pani Anna Gembicka Pełnomocnik Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi