powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Od 01.03.2021 roku prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd 2021.

Obowiązują następujące terminy naboru wniosków:

Moduł I – od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Moduł II:
* (dla roku akademickiego 2020/2021) – od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.
* (dla roku akademickiego 2021/2022) – od 1 września do 10 października 2021 r.

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany mają możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie Modułu I i Modułu II można również składać w wersji papierowej w  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Aktualne druki wniosków będą dostępne pod adresem: www.pcprleczna.pl  oraz w systemie SOW.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz dokumentem Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku”, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl oraz www.pcprleczna.pl