powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w szkoleniach i doradztwie z zakresu podnoszenia kompetencji w obszarach tematycznych związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii. Projekty szkoleniowe skierowane są do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z wybranych sektorów, mających swoją siedzibę na terenie kraju. Rekrutacja trwa do 31 marca 2021 r.

Sektory, które mogą skorzystać z udziału w projektach to: handel, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja, odzysk materiałowy surowców, komunikacja marketingowa, IT oraz żywność wysokiej jakości.

W ramach projektów przyjęto maksymalną wartość dofinansowania, która może zostać przyznana na 1 pracownika (nie ma limitu na firmę).

Szczegóły na plakacie: