powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Enterprise Europe Network zorganizowała 18 lutego 2021 roku bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (COSME – Single Market Programme, InvestEU)”.

Podczas webinarium poruszono tematy dotyczące:
– transformacji ekologicznej, cyfrowej oraz kwestii konkurencyjności na skalę światową w ramach Europejskiej Strategii Przemysłowej,
– budżetu Unii na lata 2021-2027, a w tym: Funduszu Odbudowy,
– rodzajów wsparcia dostępnych dla MŚP: transgranicznej wymiany handlowej; doradztwa w zakresie prawa Unii, standardów, prawa własności intelektualnej; doradztwa w zakresie innowacji; dostępności do rynków pozaunijnych; opinii MŚP na temat projektów legislacyjnych
Single Market Programme, a w tym: jednolitego rynku – instrumentów wsparcia; rozporządzenia rady i parlamentu europejskiego.

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=i7fmUtv8ZJw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Sjllpt90AsR5R1cN10sipopU3dVT9A7xOMTFoDbpf7OFXl1hHPBNwc-s