powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez f” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Konkurs  Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych.

Poziom dofinansowania na realizację badań przemysłu i prac rozwojowych:
– dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy: 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP: 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
– dla jednostek naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Poziom dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych:      
– de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
– usługi doradcze dla MŚP –50% kosztów kosztów kwalifikowalnych tych prac. Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych – do 20% kosztów kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach POIR,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni).

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-11112021-szybka-sciezka