powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W ramach programu obejmowane są wsparciem ogólnorozwojowym dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.


Poradnia w ramach swojej działalności oferuje możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach (dobieranych do potrzeb i możliwości dziecka):
– zajęcia z fizjoterapeutą,
– zajęcia terapeutyczne:
* integracji sensorycznej,
* psychologiczne,
* pedagogiczne,
* logopedyczne,
* neurologopedyczne,
– zajęcia z terapeutą żywienia,
– zajęcia z terapeutą komunikacji alternatywnej.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Łęcznej na mocy porozumienia zawartego w dniu 24.11.2017r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Łęczyńskim w ramach Programu Rządowego „Za Życiem” pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego w Powiecie Łęczyńskim.
            Dzieci, które objęte są terapią Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w tutejszej Poradni mogą również korzystać z dodatkowych godzin w ramach projektu „Za życiem”. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych zapraszamy do kontaktu z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95, tel. 81 53 153 37, 81 53 153 35.