powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Szkoły z naszego powiatu realizują wiele projektów edukacyjnych w ramach programów Erasmus+ i POWER, które finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Są to zarówno projekty praktyk zawodowych za granicą jak i projekty młodzieżowe i kulturowe.

W ramach projektów praktyk zawodowych z programu Erasmus+ i POWER uczniowie Zespołu Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej wyjeżdżają do Grecji gdzie zgodnie ze swoim kierunkiem nauczania zdobywają nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Uczniowie wyjeżdżają na miesięczne bądź dwutygodniowe praktyki gdzie pod okiem profesjonalistów szkolą się w swoich zawodach.  Praktyki są w pełni finansowane w ramach programu Erasmus+ tzn. uczestnicy projektów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Projekty praktyk to też dla uczniów szansa na zdobycie cennego doświadczenia kulturowego, dzięki uczestnictwu w wielu wycieczkach po najważniejszych atrakcjach turystycznych regionu np. Delfy, Korynt, Saloniki, Ateny. W planach mamy także projekty w ramach których uczniowie wyjadą na praktyki do Włoch. Stale rozszerzamy naszą współpracę międzynarodową o nowe kraje aby móc dać uczniom możliwość nie tylko rozwoju zawodowego ale także osobistego. W latach 2018-2020 na praktyki za granicę wyjechało ponad 100 uczniów. W ramach nowego projektu (przewidzianego na lata 2021-2022) do Grecji wyjadą kolejne 84 osoby. Na początku roku 2021 szkoła złożyła także wniosek o dofinansowanie projektów praktyk zagranicznych w nowej 7 letniej perspektywie programu Erasmus+, która pozwoli kolejnym 300 uczniom na udział w zagranicznej praktyce zawodowej.

Uczniowie Zespołu Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej biorą także udział w wakacyjnych projektach wymian młodzieży z Erasmus+, które odbywają się w polskich górach. W ramach tego rodzaju wyjazdów uczniowie mają okazję spędzić ponad tydzień w międzynarodowym środowisku, wśród swoich rówieśników. Są to spotkania kilku grup narodowych z różnych krajów, w trakcie których przy wykorzystaniu nieformalnych zasad edukacji odbywają się różnego rodzaju warsztaty, gry i wycieczki. Zajęcia zawsze dotyczą głównego tematu wymiany np. ekologia, wolontariat, kultura międzynarodowa, sport etc. W trakcie projektów wakacyjnych uczniowie mają okazję szkolić swój j. angielski oraz umiejętności miękkie takie jak: praca w zespole międzynarodowym, kreatywność, umiejętność wypowiadania się na forum grupy, praca w systemie małych grup. Uczniowie w ramach projektu mają także okazję wziąć udział w akcjach wolontariatu dla lokalnej społeczności powiatu Tatrzańskiego np. wolontariat ekologiczny w Tatrzańskim Parku Narodowym, w trakcie którego porządkują szlaki górskie czy uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami TPN. Projekty wakacyjne skierowane są do całej społeczności szkolnej i są dla uczniów okazją do rozwoju samodzielności oraz otwartości na inne kultury.

W naszym powiecie planujemy realizację także projektów kulturowych z programu PO WER, w ramach których uczniowie w roku szkolnym 21/22 wyjeżdżać będą do szkół partnerskich np. do Grecji, Włoch i na Litwę. W ramach tych projektów głównym celem jest poznanie kultury i historii kraju przyjmującego – uczniowie uczestniczyć będą w wycieczkach i zajęciach przygotowanych przez rówieśników ze szkoły partnerskiej oraz wieczorach narodowych. Realizacja projektów odbywać się będzie na zasadach edukacji nieformalnej, której głównym założeniem jest aktywna praca w małych grupach oraz formy pracy, które pozwalają poznać, przeanalizować, zrozumieć i wykorzystać nową wiedzę w praktyce. Głównymi celami projektów kulturowych są podniesienie kompetencji uczniów w zakresie komunikowania się w języku angielskim w międzynarodowym środowisku oraz poszerzenie horyzontów kulturowych poprzez poznanie historii, kultury oraz rówieśników ze szkół partnerskich za granicą. W projektach kulturowych będzie brać udział ponad 80 uczniów Zespołu Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.