powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Osoba, która nabyła pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  obowiązana jest w terminie nieprzekraczającym 30 dni zawiadomić starostę o  nabyciu pojazdu. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł. Takiej samej karze będzie podlegała również osoba, która zbyła pojazd i nie zawiadomiła o tym starosty w ciągu 30 dni.

Dokonanie zgłoszenia jest bezpłatne. W tym miejscu należy podkreślić,  że zawiadomienie o nabyciu pojazdu nie jest równoznaczne z rejestracją  pojazdu. Proces rejestracji pojazdu odbywa się na innych zasadach i podlega opłacie.

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu można złożyć wraz z kopią dokumentu własności (umowa lub faktura) do właściwego wydziału komunikacji osobiście albo drogą pocztową lub przez Internet – Profilem Zaufanym. W tym celu na stronie www.gov.pl należy się zalogować używając zakładki MÓJ GOV. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki usługi dla obywatela -> kierowcy i pojazdy -> Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę  (usługa online)  -> Wyślij zgłoszenie.

W zgłoszeniu należy podać:

  • Markę, model, typ pojazdu
  • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
  • Numer rejestracyjny
  • Swoje dane osobowe
  • Dane sprzedawcy

Do zgłoszenia trzeba załączyć skan lub zdjęcie umowy czy faktury. Na koniec wystarczy wskazać urząd, do którego zgłoszenie ma trafić (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania).

Na karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł narażona jest również osoba, która kupiła samochód sprowadzony z innego państwa należącego do UE i nie zarejestrowała go w ciągu 30 dni od dnia sprowadzenia do Polski.