powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Projekt Gospodarczy Marka Lubelskie realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego od 2007 roku. Podstawowym celem projektu jest promocja najlepszych produktów i usług Lubelszczyzny. Projekt jest swoistą platformą współpracy marketingowej pomiędzy województwem lubelskim a przedsiębiorcami, pomaga budować lokalny patriotyzm oraz stymuluje rozwój gospodarczy.

Dotychczas 78 firm z Lubelszczyzny może poszczycić się znakiem towarowym Lubelskie.

Jak wziąć udział w programie?
– Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania znaku określa Regulamin Funkcjonowania i Przyznawania Projektu Gospodarczego Marka Lubelskie.
– Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest chęć przystąpienia do projektu i prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego od co najmniej od 24 miesięcy.
– Przystąpienie do Projektu Gospodarczego Marka Lubelskie jest bezpłatne.
– Przedsiębiorca może zgłosić swój udział poprzez dostarczenie bądź wysłanie specjalnego formularza do Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4 w formie papierowej, wysłać pocztą lub w formie skanu na adres: marka@lubelskie.pl.
– Do zgłoszenia trzeba dołączyć wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
– Tytuł Marki Lubelskie, po ocenie wniosków, przyznawany jest przez Kapitułę w skład której wchodzą m.in. specjaliści w dziedzinie gospodarki, ekonomii, zarządzania oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
– Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://marka.lubelskie.pl/jak-dolaczyc/