powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pięcioro uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zostało laureatami programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.

Do grona utalentowanych uczniów województwa dołączyli w tym roku:
Zuzanna Gregorowicz z kl. 1em,
Marcel Sobiesiak z kl. 2eg,
Patryk Jakubczak z kl. 3d,
Nikodem Szafran z kl. 3d,
Mateusz Rudnicki z kl. 4d.
Programy stypendialny skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Laureaci otrzymują po 400 zł miesięcznie, a stypendium obejmuje okres od 1 września 2020 r. do końca czerwca 2021 r. Łącznie jest to kwota 4000 tys. złotych. Pieniądze można przeznaczyć na cele edukacyjne i związane z potrzebami naukowymi stypendystów.

Gratuluję Państwu sukcesów osiągniętych przez uczniów – napisał Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, w piśmie skierowanym do szkoły – Mam nadzieję, że uzyskana pomoc finansowa oraz wsparcie dydaktyczno-wychowawcze ze strony Szkoły przyczynią się do wszechstronnego rozwoju stypendystów, który zaowocuje sukcesami w ich dalszej nauce oraz trafnym wyborem ścieżki przyszłej kariery zawodowej.

Tegorocznym stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!