powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Celem konkursu „Badania na rynek” jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju. Nabór wniosków trwa do 17 lutego 2021 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:
– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
– prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • wydatki inwestycyjne
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
  • zakup nieruchomości
  • roboty budowlane
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • usługi doradcze

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR. Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.

Więcej informacji na stronie: http://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2