powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Polska agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na webinarium poświęcone projektowi „Nowy start” skierowanemu do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Spotkanie online odbędzie się 27 stycznia 2021 r. o godzinie 11:00.

Przedsiębiorcy, którzy po wcześniejszym niepowodzeniu, zdecydowali się ponownie wejść na rynek, po zgłoszeniu się do programu otrzymają pomoc w poznaniu przyczyn porażki – aby uniknąć kolejnej – i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy. Wsparcie może także pomóc w dostosowaniu działalności i pracowników do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji.

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej i ponownie ją podjęli w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Konkurs jest zaadresowany do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki prawa handlowego.

Do udziału w webinarium można zapisać się za pomocą linka: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=1125